Project omschrijving

Bouwen van 26 bejaardenwoningen – Sociale huisvesting