Project omschrijving

Bouw van een toekomstgericht laagenergiekantoorgebouw met gebruik van de nieuwste technieken inzake verwarming, verlichting en verluchting. Voorts worden er zonnepanelen en groendaken geplaatst waar mogelijk.  Van zodra de verkoop voor 60% gerealiseerd is, zal Bouwbedrijf Hoedemakers  NV de werken starten.  De geschatte duur van de werken bedraagt 500 werkdagen.