Project omschrijving

Bouwen van 17 woningen – Sociale huisvesting