Project omschrijving

Bouwen van 14 woningen  – Sociale huisvesting

leaf

° Luchtdicht bouwen – norm n50  1,00-2,00

° Warmtepomp / grondboringen:  Warmtewinning uit de grond en primaire kring met aardsonden.